Amfoion, zwitterion, form af kemisk forbindelse, der har både en positiv og en negativ ladning. Dannelsen af amfoioner skyldes fraspaltningen af en proton fra én atomgruppe i et molekyle sideløbende med, at en anden gruppe optager en proton, se amfolyt og amfoter.