Amfitropisk udbredelse, (af gr. amfi- og trope 'venden'), biogeografisk betegnelse for dyr eller planter, enten nært beslægtede eller af samme art, der forekommer på begge sider af tropebæltet. Dette ses sjældent hos dyr, men er relativt almindeligt hos planter. Se disjunkt udbredelse.