Amfibium, (af lat. amphibium, af gr. amfibion, af amfibios, af amfi- + bios liv), dyr, der kan leve både i vand og på landjorden.