Amfibie-, forstavelse for transportmidler, der kan bevæge sig både på land og i vand, fx amfibiebil og amfibietank.