Amfiatlantisk udbredelse, biogeografisk betegnelse for dyr og planter, der forekommer på begge sider af Atlanterhavet, dvs. i Vesteuropa og det østlige Nordamerika, men ikke i Asien og i Vestamerika. Se disjunkt udbredelse.