Ametropi, (gr. a- + metron mål + ops øje), sygelig afvigelse i øjets brydningsforhold.