Amens, (lat. a- + mens sind), vanvid; bevidsthedsplumring, som er præget af rådvildhed og rastløshed.