Ambustion, (af lat. amburere svide overfladisk, forbrænde, amb- + urere brænde), forbrænding af legemets overflade.