Ambligere, (forvanskning af employere, af fr. employer bruge, beskæftige, ansætte), anvende (en ting); ordne; ansætte (en person).