Ambitionere, (af fr. ambitionner stræbe efter), sætte en ære i; give sig ud for.