Ambages, (lat., af amb- + agere sætte i gang), omsvøb; vidtløftigheder.