Amb(i)-, latinsk og internationalt sammensætningsled af latin amb(i)- 'rundt, omkring, til begge sider'. Det ses fx i ambi-valens 'med begge (to) værdier' og amb-ition 'rund-gang' (egentlig om kandidater til et embede, der går rundt og anbefaler sig). Beslægtet er latin ambo 'begge' og græsk amfi- 'omkring, på begge sider'.