Amassere, (af fr. amasser, à til + masser, af masse masse), opdynge.