Alunitgruppen, (alun og -it), en række mineraler, der krystalliserer trigonalt. Gruppens vigtigste mineraler er det hvide eller svagt farvede alunit (KAl3(OH)6(SO4)2) med hårdheden 31/2-4 og massefylden 2,6-2,9 g/cm3 og jarosit (KFe3(OH)6(SO4)2) med hårdheden 21/2-31/2 og massefylden 2,9-3,3 g/cm3. Alunit dannes, hvor varme, svovlholdige, hydrotermale opløsninger nedbryder vulkanske bjergarter. Jarosit forekommer som gule udblomstringer, hvor pyritholdige bjergarter, fx de bornholmske alunskifre, forvitrer. Alunit bruges til fremstilling af alun og udvinding af kalium og brydes fx i Italien NØ for Rom.