Altvejrsjager, luftforsvarsfly, som ved hjælp af særlig instrumentering, radar og bevæbning kan opdage og evt. nedskyde fjendtlige fly under alle vejr- og lysforhold. Bevæbningen er målsøgende missiler samt i reglen en hurtigtskydende maskinkanon.