Alternativkalkule, økonomisk beregning, der belyser, hvilken anvendelse, der giver størst fortjeneste blandt flere mulige anvendelser af de produktionsmidler, som en virksomhed har til rådighed. Se alternativomkostninger og omkostninger.