Altereret, (af fr. altéré), bragt i sindsbevægelse; ophidset.