Alterere, (fr. altérer, af lat. alterare ændre, af alter den anden (af to)), forskrække; ophidse.