Alteration, (af fr., af lat. alterare 'ændre', af alter 'anden'), kromatisk ændring af en tone ved hjælp af løst fortegn. Begrebet forekommer ofte inden for den romantiske musik og kan ved vidtgående brug medføre forflygtigelse af toneartsfornemmelsen.