Alterantia, (lat., af alterans forandrende, af alterare ændre), mildnende og efterhånden helbredende lægemidler.