Altædende dyr, omnivor, lever af både planteføde og dyrisk føde, fx rotte, krage; se fødenet.