Alskyldserklæring, erklæring ved kaution, pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse om, at sikkerheden ikke alene stilles for et bestemt låneforhold, men for enhver gæld, som låntager allerede har og fremover måtte få over for långiver. Alskyldserklæring benyttes jævnligt i pengeinstitutters kautions- og pantsætningsdokumenter. Pga. den vidtgående formulering kan en alskyldserklæring få uforudsete og vidtrækkende konsekvenser. Når en alskyldserklæring afgives af privatpersoner, anlægger domstolene derfor ofte en indskrænkende fortolkning.