Alsidighedsprincippet, lovkrav om alsidighed i offentlig og koncessioneret radio og tv, der fungerer som public service. Disse medier er med statsreguleringen unddraget den almindelige ytringsfrihed. Alsidighed indebærer, at forskellige politiske synspunkter kommer ligeligt til udtryk, og at programudbuddet er varieret. Dermed står public service som modsætning til både direkte politisk styring og et rent kommercielt udbud. I mere almen forstand betegner begrebet en forventning til medier om at høre alle relevante parter i en given sag, især i politiske konflikter og personlige eller erhvervsmæssige tvister.