Als ob, (ty. som om), som om en ikke eksisterende forudsætning var til stede.