Als-ob-filosofien, (ty. 'som om'), også kaldet fiktionalisme. If. filosoffen Hans Vaihinger er menneskehedens begreber - både de teoretiske, de praktiske og de religiøse - fiktioner, hvis berettigelse består i den gavn, de gør.