Alsædbrug, ældste kendte sædskifte i Danmark, hvorved hele agerjorden blev dyrket, normalt med rug og byg. Alsædbrug udpinte jorden, hvor der ikke var adgang til megen gødning, fx via kvæghold eller tilførsel af tang. Alsædbrug var i Danmark i brug i kystegnene og på øerne frem til 1800-t.; se dyrkningssystemer.