Alogotrofi, (gr. a- + logos forhold + -trofi), ulige ernæring af legemsdele.