Aloger, (gr. a 'uden' og logos 'ord, tanke'), øgenavn for en kristen retning i Lilleasien, der i 100-t. bekæmpede montanismen og forkastede Johannes-skrifterne i NT, fordi Kristus i dem kaldes logos.