Almindelig vurdering, siden 1904 en vurdering af faste ejendomme i Danmark. Vurderingen foretages hvert fjerde år til brug for skattefastsættelsen. Se ejendomsvurdering.