Almenfarlige forbrydelser, strafbare forhold, der kan ramme personer eller formueværdier i videre eller uberegneligt omfang. Straffelovens kapitel 20 omfatter bl.a. brandstiftelse, forvoldelse af sprængning, oversvømmelse eller transportulykke, fly- og skibskapring, grovere narkotikaforhold og andre sundhedsfarlige handlinger. Straffelovens bestemmelser om almenfarlige forbrydelser suppleres af bestemmelser i en række særlove inden for brand-, færdsels-, levnedsmiddel- og giftlovgivning.