Almen medicin, lægeligt speciale oprettet 1994. Speciallægeuddannelse af 6 års varighed er forudsætningen for at kunne virke som alment praktiserende læge.