Alma mater, (lat. almus 'nærende, frugtbar'), den frugtbare mor, oprindelig tilnavn til flere romerske gudinder, bl.a. Ceres og Venus, men senere anvendt som betegnelse for et universitet som institution.