Allylalkohol, 2-propen-1-ol, CH2=CHCH2OH, alifatisk, umættet alkohol, der fremstilles enten ud fra propen eller ved opvarmning af glycerol med myresyre. Allylalkohol er en giftig væske med stikkende lugt; kan forårsage alvorlig irritation af slimhinder og øjne. Den anvendes ved fremstilling af organiske og farmaceutiske kemikalier og til skadedyrsbekæmpelse ved dyrkning af tobak.