Allyl er en klasse af organiske forbindelser, der indeholder den funktionelle gruppe -CH2-CH=CH2, som kan være bestemmende for de pågældende forbindelsers kemiske egenskaber.