Alluvium, oprindelig en geologisk betegnelse for Jordens yngste sedimenter aflejret efter den bibelske syndflod (diluvium). I dansk kvartærgeologi omfattede begrebet tidligere alle postglaciale sedimenter. I moderne fagsprog er alluvium sedimenter aflejret af strømmende vand, som det fx kendes fra den sedimentologiske og geomorfologiske betegnelse alluvialkegle.