Allotropi, det forhold, at et grundstof kan optræde i flere former (allotrope modifikationer). I et grundstof er atomerne ens, men de kan danne forskellige krystalstrukturer og i nogle tilfælde forskellige molekyler. Fx forekommer carbon (kulstof) dels som diamant og dels som grafit med hver sin strukturelle opbygning (grafitstrukturen er udpræget lagdelt); man har desuden fremstillet molekylære former som C60 og C70. Oxygenatomer danner dels iltmolekylet O2 (dioxygen), dels ozonmolekylet O3 (trioxygen).