Allotriofagi, (gr. allotrios fremmed + -fagi), sygelig lyst til uspiselige ting.