Allotria, (gr., af allos anden), biting; uvedkommende sysler.