Allomorf, (gr. allo- + -morf), variant af et morfem (fx er datidsendelserne -ede og -te allomorfer); sammenlign med heteromorf.