Allokution, (af lat. allocutio, af alloqui tale til, af ad- + loqui tale, snakke), tiltale; pavelig tale til kardinalerne.