Allokroisme, (af gr. allo- + chroma farve + -isme), farveskifte.