Allograf, (gr. allo- + -graf), variant af et skrifttegn (fx er G, g og g allografer).