Alligator, (af sp. el lagarto 'øglen'), krokodille af slægten Alligator, hvoraf én art lever i det sydøstlige USA, den anden i det sydlige Kina.