Alliance, forbund, aftale om samarbejde; ofte en sikkerhedspolitisk aftale mellem stater vedr. forsvarssamarbejde og gensidig bistand i tilfælde af krig.