Allergisk, (se allergi), overfølsom over for bestemte stoffer.