Allentando, (it.), inden for musik aftagende i hurtighed.