Allegro non tanto betyder 'ikke ret hurtigt'. Udtrykket bruges inden for musik.