Allegro moderato, (it.), inden for musik jævnt hurtigt.