Allegere, (af lat. allegare sende med, fremføre, påberåbe sig, af ad- + legare sende som udsending), anføre; påberåbe sig.