Allegation, (fr. allégation, af lat. allegatio), henvisning; påberåbelse.